Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Lotte (Mobil: 40 25 19 04) i hænde senest 8 dage før.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Har du lyst eller har du kendskab til nogen, som har lyst til at få lidt indflydelse via bestyrelsen i vores forening, kan du give Lotte eller Britta besked.

Der er ca. 5 møder årligt og arbejdsbyrden er overkommelig.

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen Bestyrelsen

Facebook