Generalforsamling onsdag 18. august 2021

Generalforsamlingen foregår i år onsdag d. 18. august kl. 16.30. Stedet er Skovlyset, Skovvænget 2A

Efter mødet vil vi sammen hygge os med et let traktement og hyggeligt samvær. Tilmelding nødvendig af hensyn til køkkenet, senest d. 11. august.

Det er også ved at være tid til kontingentindbetaling. Beløbet er 650 kr. for 2. halvår af 2021. Indbetalingen skal ske via bankoverførsel senest d. 1. august.
Konto nr. er 9873 8735707664 – Spar nord eller Mobilepay på 64803.

Betalingen giver desuden mange dejlige og sjove timers motion, også adgang og stemmeret til vores generalforsamling.

Har du lyst eller har du kendskab til nogen, som har lyst til at få lidt indflydelse via bestyrelsen i vores forening, kan du give Lotte eller Britta besked.
Der er ca. 5 møder årligt og arbejdsbyrden er overkommelig.
Har du punkter der skal med til generalforsamling, skal de være hos Lotte inden d. 11. august.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Facebook