Generalforsamling

Generalforsamling

Der er generalforsamling i FIFS
Onsdag d. 21.2.24 kl. 17.00
Skovlyset, Skovvænget 2A
7400 Herning

Efter mødet vil vi sammen hygge os med et let traktement og hyggeligt samvær.
Tilmelding nødvendig af hensyn til køkkenet, senest d. 14.02.24
Har du lyst eller har du kendskab til nogen, som har lyst til at få lidt indflydelse via
bestyrelsen i vores forening, kan du give Lotte eller Britta besked.
Der er ca. 5 møder årligt og arbejdsbyrden er overkommeligt.
Har du punkter der skal med til generalforsamling, skal de være hos Lotte inden d. 14-2-24.

Facebook