Kontingent indbetaling

Kontingent indbetaling

Det er ved at være tid til kontingentindbetaling. Beløbet er 650 kr. for 1. halvår af 2024.
Indbetalingen skal ske via bankoverførsel eller mobilepay senest d. 1-2-2024.
Konto Nr. er 9873 8735707664 – Spar nord eller Mobilepay på 64803.
Betalingen giver desuden mange dejlige og sjove timers motion, det giver også adgang og
stemmeret til vores generalforsamling, som i år er:
Onsdag d. 21.2.24 kl. 17.00
Skovlyset, Skovvænget 2 A
7400 Herning

Efter mødet vil vi sammen hygge os med et let traktement og hyggeligt samvær.
Tilmelding nødvendig af hensyn til køkkenet, senest d. 14.02.24
Har du lyst eller har du kendskab til nogen, som har lyst til at få lidt indflydelse via
bestyrelsen i vores forening, kan du give Lotte eller Britta besked.
Der er ca. 5 møder årligt og arbejdsbyrden er overkommelig.
Har du punkter der skal med til generalforsamling, skal de være hos Lotte inden d. 14-2-24.

Facebook