Ophold i DGI huset

Retningslinjerne fra Kulturministeriet og DGI-huset

Der er stor fokus på hygiejnen, og der vil stå sprit fremme inden man går ind i et rum. flydende sæbe og engangshåndklæder skal bruges efter toiletbesøg.

Hvis man har covid-19 symptomer, skal man selvfølgelig blive hjemme. Herefter må aktiviteten først benyttes 48 timer efter symptomerne er ophørt. Dette forventer vi vil blive overholdt. Det er et fælles ansvar. Vi skal alle stadig huske at passe på.

Der opfordres til at man ikke kommer i god tid før aktiviteten starter, og at man forlader DGI huset med det samme man er færdig.

Facebook