Referat fra generalforsamling den 18.8.2021

Referat fra FIFS generalforsamling den 18.8.2021

Tilstede er: Lars, Lasse, Patrick, Dorte, Grete Serup, Grete Søndergård, Palle, Marianne, Hanne, Marianne Buus, Lotte, Britta

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Britta Bliver valgt som dirigent og referent. Lars og Dorte som stemmetællere.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

Beretningen bliver godkendt.

Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse, samt budget for det kommende år

Regnskabet for 2020 bliver gennemgået og godkendt og budgettet for 2021 bliver gennemgået og godkendt.

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag er indkommet.

Valg af kasserer (ulige år)

Palle er på valg, og bliver valgt uden modkandidater for de næste 2 år. Tillykke til Palle

Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)

Henriette er på valg og bliver valgt uden modkandidater for de næste 2 år. Tillykke til Henriette.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)

Lars Rasmussen og Patrick Madsen opstiller og bliver valg som suppleanter for 1 år. Tillykke til dem.

Valg af 1 revisor (hvert år)

Palle undersøger om Lars Sørensen fra Minihøjskolen vil påtage sig opgaven som revisor til en meget fornuftig pris. Vi har indtil nu haft Jesper Egebæk.

Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)

Dorte Påskesen er på valg og modtager genvalg, og bliver valgt for 1 år.

Eventuelt

Fifs har indstillet Dorte Rasmussen til Herning idrætsråd frivilligpris, men er desværre ikke kommet i betragtning, så derfor modtager Dorte en buket blomster for hendes arrangement med Fifs spilleaftener.

Der drøftes hvad Corona pengene fra DAI evt. kan bruges på. Der var forslag om skydning i Holing knuden, Mountain bike cykling, paddelboard. Bestyrelsen går videre med forslagene.

Facebook